Par kursiem

Var analizēt cilvēka datus izmantojot kosmogrammas iespējas.  Tas ir pats astroloģijas apgūšanas sākums. To sastāda izmantojot dzimšanas datumu / mēnesi / gadu un ja iespējams, tad arī dzimšanas laiku un vietu. Šādas kosmogrammas informācija raksturos visus šajā diennakts laikā dzimušos ar kopīgām vispārīgām iezīmēm.
Apgūstot kosmogrammu izskata: stihijas un krustus (jeb enerģētiskos modus), nosaka sintētisko zodiaka zīmi, planētas stihijās un planētas zodiaka zīmēs, Džounsa figūru, aspektus starp planētām un aspektu konfigurācijas, planētas ātrumu un virzienu, dispozīciju ķēdīti, planētas grādos, savienojumus ar lielākajām zvaigznēm, Mēness fāzi un dienu, dzimšanas dienas planetāro dienu un stundu, ja ir precīzi dati.
 
 Šādas kosmogrammas var salīdzināt ar sev ģimenē piederīgajiem un jau spēsiet atrast īpašas līdzības, kas tieši jūsu dzimtai ir raksturīgs vai kāda tipa cilvēki jūs piesaista visvairāk, vai ar kādiem veidojot attiecības ir grūtības un kādā dzīves jomas tematikā tās ir, kā tās var risināt.

Lai to izskatītu nepieciešams precīzs dzimšanas laiks un vieta konkrētam cilvēkam ņemot vērā viņa dzimumu un vecumu. Dzimšanas karte apraksta dzimušajā ielikto potenciālu, kas var realizēties pie attiecīgiem apstākļiem. Dzimšanas kartē ir gan liktenīgi notikumi, gan notikumi kurus mēs varam veicināt vai tieši apslāpēt ar mērķtiecīgu darbību.
Apgūstot dzimšanas karti papildus izskata: mājas (jeb namus), planētas mājās, māju pārvaldniekus, planētu aspektus pret māju virsotnēm, pussfēru piepildījumu ar planētām, zodiaka zīmes uz māju virsotnēm un zodiaka zīmes mājas robežās, horoskopa pārvaldnieku, planetārie grādi, kuros sākas māju virsotnes.
 
Kad ir notikusi iepazīšanās ar astroloģisko dzimšanas karti, tad var sākt pievērsties sinastriju tematikai, tas ir izskatīt un analizēt cilvēku attiecību mijiedarbību salīdzinot divas un vairāk kartes starp cilvēkiem: pāri, vecāku un bērnu, skolotāju un skolnieku, darba devēju un darbinieku, darba kolēģiem, kaimiņiem, ārstu un pacientu, u.tt.

Šī sadaļa ir vis darbietilpīgākā, jo prasa, gan teorijas apgūšanu, gan rūpīgu un sakātotu datu ievākšanu un apstrādi, lai varētu saprast kā dotajā kartē atpazīt attiecīga tipa notikumus, no kuriem "punktiem" un kuras vietas aktivizējot - kāda tipa notikumus gaidīt un kuros dzīves periodos vai pat dienās un stundās. Lai prognozētu ir nepieciešama pārbaudīta karte ar rektificētu dzimšanas laiku, kad astrologs ir iepazinies un sapratis karti, tad viņš var izteikt rekomendācijas un svarīgas piezīmes noteiktiem periodiem atkarībā savas astrologa prasmes un no cilvēka sagatavotības uztvert un pielietot informāciju. Jo vairāk astrologs ir pieredzējis un jo atvērtāka ir savstarpējā sadarbība ar klientu, jo labākas ir astrologa iespējas veikt precīzākas prognozes.
Apgūstot prognožu astroloģiju tiek apgūtas pamata prognožu metodes: tranzīti (reālais planētu stāvoklis pret nofiksēto dotās personas dzimšanas brīdi), solāri (Saules atgriešanās karte uz dzimšanas brīdi), direkcijas (viens gads = 1 loka grāds), progresijas (viena diena un tās laikā noietais planētu ceļš, katrai ar savu attiecīgo ātrumu).
Pastāv arī citas prognožu metodes. Ja astrologs dotās ir apguvis, tad var pielietot arī jebkuras citas, ja vien tās viņam dod iespēju precīzāk un labāk noteikt notikumus un to raksturu palīdzot klientam.

Piedāvājumā ir jauna programma, kura lieliski papildinās jau esošo astrologu zināšanas un dos ieskatu astroloģijas un astronomijas interesentiem. Kursi dod padziļinošas un pamata zināšanas astroloģijā, astronomijā un ģeodēzijā. Kursi veicina kritisko un loģisko domāšanu.
Bāzes kurss  "Astronomijā, astroloģijā un ģeodēzijā".
Tajā tiek mācīti astroloģijas, astronomijas un ģeodēzijas pamati priekš astrologiem vai topošajiem šo nozaru pārstāvjiem.
Kursu saturs: ģeogrāfiskās koordinātes, to noteikšana, laika zonas, astroloģijas un astronomijas senā un mūslaiku vēsture, par zemes poliem un magnētiskajiem poliem, planetārās stundas un dienas, ekliptikas plakne un tās pielietojums šajās nozarēs, Saules sistēma, orientēšanās debesu zvaigznājos, Saules aktivitāte un laika tipi, Saulgrieži un līdzsvara punkti, mēness cikls starp Sauli un Mēnesi, laika skaitīšanas sistēmas un kalendāri.
 
Programma izveidota un pirmo reizi realizēta 2021. gadā, vasaras kursos 12 nodarbībās.
Atsauces par šo kursu:
Aiva (pedagogs, astroloģijas un astronomijas interesente) : ".. Šīs ceturtdienas bija spoža zvaigzne vasaras debesīs!"

Pieteikties

  Privātuma politika

  Grupas

  Kontakti

   

  +371 27438281

  ieva@ievaastro.lv

  © Ievaastro 2022