Visu nedēļu Marsa un Neptūna kvadratūra dod emociju pacēlumu no dziļākiem apziņas slāņiem. Rīcību var vadīt kādi iekšēji, citiem neatklāti motīvi. Var aktualizēties vajadzība meklēt risinājumus pie psihologiem, astrologiem,.. vai draugiem vēršoties pēc padoma. Nav piemērota nedēļa jauna jauto iegādei, vai rūpniecisku iekārtu iegādei. Ieteicams būt uzmanīgiem uz ceļiem, vietām var būt apledojums. (Marsa un Neptūna kvadratūra, retrogrāds Marss).

Pirmdien pirmajā dienas daļā paaugstināts jūtīgums un intravertums. Grūti atteikt otram palīdzību, emocionāla sasaistīšanās. Var izpausties pieķeršanās sajūtas. (lielais ūdens stihijas trigons, 6 planētas ūdens stihijā, sāk izirt Venēras sekstils ar Plutonu). Jūtu fons padziļināts, nemierīgs. Var piemērot teicienu “klusie ūdeņi tie dziļākie”, un arī aktīvi tie ir. Tie var būt gan dziļi sakrāli skaisti, gan dziļi duļķaini, neredzot gultni. Šai laikā ir vieglāk iedziļināties vēstures notikumos, vieglāk saprast citu pārdzīvojumus, vieglāk nojaust pagātni un salikt kopainu tīri intuitīvi iezīmējot iztrūkstošos fragmentiņus. Tieksme spriest subjektīvi.

Emocijas var pacelties uz āru pirmdienas otrajā daļā (Mēness ieiet Lauvā). Var būt pastiprināta vēlme demonstrēt jūtas. Ļoti piemērots laiks mākslai, no pirmdienas otrās dienas daļas līdz trešdienai ieskaitot, kas saistīta ar aktīvu, radošu emociju radīšanu (teātris, koncerti, kori, mākslas dejas, ..), var izdoties iznest dziļas idejas realizējot caur sajūtu nodošanu. Paliek vieglāk paust savas jūtas un emocijas, cilvēki vieglāk vienojas kopīgai idejai, nepieciešamība pēc domu biedriem, vienotiem mērķiem. Saista citu kultūru mākslas elementi šai laikā. Var sagribēties sajūtās iegūt ko lielu, ekselentu, izsmalcinātu. Aktivizējas vērīgums, prāta asums, bet var būt arī valodas asums. Pastiprināti svarīgas kļūst morālās vērtības, vajadzība mācīties un mācīt – paplašinot redzesloku, izzināt vēsturi, citas kultūras. Nepieciešamība iedziļināties savās iekšējās sajūtās, atrast savu identitāti. Spēja iedvesmot un iedvesmoties. Labi skolniekiem, skolotājiem un skatuves mākslas cilvēkiem, kā arī sajūtu industrijai. Šīs dienas var veicināt arī gatavošanos ne tikai 18.novembra atzīmēšanai, bet arī gaidāmajiem Ziemassvētkiem. Aktīvas dienas. (Venēra maina zīmi uz Strēlnieku no Skorpiona, Venēras trigons ar Jupiteru, Merkura sekstils ar Plutonu, Merkura trigons ar Jupiteru, Neptūna trigons ar Sauli,).

Ceturtdien pastiprināts var būt prasīgums un brīžiem pausta neiecietība. Mainās kontakti, kontaktēšanās veids, var veidoties jauni sakari, jaunas idejas, parādīties publiskajā telpā jauni solījumi. Spēcīgi var tik izteikta indivīda griba un cenšanās izvirzīties. Domu dziļums var atklāties un idejiska apziņa var tikt sasniegta par kādām sev svarīgām tēmām. Jūtas šai laikā vairāk padodas prāta kontrolei, intereses paplašinās. (Mēness Jaunavā, pieaug Saules sekstils ar Plutonu, Merkurs maina zodiaka zīmi uz Strēlnieku, Merkura un Venēras izjūkošs trigons ar Jupiteru).

Piektdien vieglāk veidot draudzīgus kontaktus sakarā ar kopīgiem uzskatiem. Var būt pazīšanās un aktuālas sarunas par vērtībām, ideoloģiju. Personīgā sajūtu pieredze un tās izteikšana kļūst aktuāla. Viegli aizrauties ar iedvesmojošu informāciju, dot padomus citiem. (.., Merkura savienojums ar Venēru Strēlniekā).

 

Sestdienas otrajā pusē un svētdienā vairāk emocionālā siltuma. Jūtu izsmalcinātībai pastiprinās nozīme, vieglāk izlīgt un panākt saskaņu, ja izprot estētiskas uzvedības manieres. Joprojām var būt jūtama pastiprināta tiekšanās pēc augstākiem ideāliem. (.., Mēness ieiet Svaros, dispozīcijā pie Venēras Strēlniekā).

Nedēļa no 14.novembra līdz 20.novembrim.

Grupas

Kontakti

 

+371 27438281

ieva@ievaastro.lv

© Ievaastro 2022